Privacy- en cookiebeleid

Informatie over Algemene Verordening Gegevensbescherming en het gebruik van cookies op de website.

 

Deze Privacy- en cookieverklaring het laatst bijgewerkt op 27 juni 2023.

 

 

1. Personengegevens

 

Van zodra je onze website bezoekt, een account aanmaakt of onze klantenservices contacteert, deel je jouw persoonsgegevens met ons.

 

Dit zijn bijvoorbeeld je NAW-gegevens, je naam, adres en woonplaats. Gegevens die wij in verband met jou kunnen brengen.

 

Voor een bezoek aan onze website, hoeft je jou niet te registreren. PRO+ AUCTIONS maakt gebruik van cookies voor haar website.

 

2. Wie zijn wij en wie verwerkt jouw gegevens?

 

Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens die meegedeeld worden aan PRO+ AUCTIONS BV, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 203 en met als ondernemingsnummer 0800.537.238. 

 

Je kan ons contacteren op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@proauctions.be

 

Gezien de aard van verwerkingsactiviteiten dient PRO+ AUCTIONS een DPO of Data Protection Officer aan te stellen. Indien je ons wenst te contacteren met betrekking tot jouw gegevens of verwerking van cookies kan je onze DPO mailen of aanschrijven

 

Data Protection Officer:

De heer Luc DIDDEN

3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 203

info@proauctions.be

 

 

3. Welke gegevens slaan wij op?

 

Als onderdeel van het aanmaken van een account op onze website verzamelt PRO+ AUCTIONS de nodige persoonsgegevens om je diensten te verlenen en om de overeenkomst met je uit te voeren:

 

Voor het aanmaken van een particulier account verzamelen en verwerken wij tenminste de

volgende (persoons)gegevens van je:

 

 • Aanspreking Dhr./Mevr.
 • Voornaam en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoon (t.b.v. sms verificatie)

 

Voor het aanmaken van een zakelijk account verzamelen en verwerken wij de volgende

gegevens van je:

 

 • Aanspreking Dhr./Mevr.
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoon (t.b.v. sms verificatie)
 • BTW nummer

 

Voor het aanmaken van een zakelijk account als verkoper verzamelen en

verwerken wij de volgende gegevens van je:

 • Geslacht Dhr./Mevr.
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • BTW nummer
 • IBAN nummer

 

Voor biedingen en voor het beheer van de website en de inhoud:

 

 • Technische en geanonimiseerde gegevens;
 • Jouw feedback over het gebruik van ons Platform en alle andere informatie die je ons

stuurt via de functionaliteiten van het Platform, die ons in staat stelt de functionaliteiten

van onze website en Platform te verbeteren;

 • Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid naar een persoon, voor

Rapportagedoeleinden.

 

Voor geslaagde biedingen en aankopen:

 • Aangekochte lotinformatie;
 • Jouw bankgegevens (‘IBAN nummer’);
 • Betalingsmethodes en wanneer de betaling is gedaan;
 • Voor sommige loten jouw geboortedatum, indien wettelijk vereist.

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij inzage in je legitimatie vragen om je identiteit vast te

stellen.

 

 

4. Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?

 

PRO+ AUCTIONS verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen

om ervoor te zorgen dat de website en het bedrijf optimaal kan blijven functioneren.

 

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de concrete

omstandigheden. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en nemen alle noodzakelijke maatregelen om deze te beschermen.

 

PRO+ AUCTIONS verwerkt en gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Voor het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Om te voldoen aan de Antiwitwaswetgeving en voor de bestrijding van terrorisme;
 • Om te voldoen aan de Fiscale wetgeving;
 • Om Gerechtelijke overheden te informeren;
 • Om te voldoen aan de Privacywetgeving;
 • Bij acceptatie van de cookies – informatie over jouw websitegebruik – om de website verbeteren;
 • Voor commerciële doeleinden:

 

Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, maakt onderdeel uit van deze Privacy- en cookieverklaring.

 

PRO+ AUCTIONS verzend nieuwsbrieven en wilt haar gebruikers kunnen benaderen en informeren of mogelijke andere interessante veilingen. De inhoud van deze nieuwsbrieven zijn beperkt tot informatie over komende veilingen.

 

Indien je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kun je je hiervoor uitschrijven. Voor

het intrekken van je toestemming kun je gebruik maken van de ‘unsubscribe’ hyperlink, die je

onderaan in onze nieuwsbrieven vindt of je kan je in jouw account ook uitschrijven.

 

 

Andere gevallen:

 

In andere gevallen kan PRO+ AUCTIONS jouw gegevens, binnen bepaald grenzen verzamelen, verwerken en bewaren. Deze doeleinden zijn relevant en essentieel voor het functioneren van PRO+ AUCTIONS en worden hier limitatief opgesomd:

 

 • Om (potentiële) klanten proactief te informeren over de dienstverlening van PRO+ AUCTIONS;
 • Om deelname aan webinars of (online) evenementen mogelijk te maken;
 • Om het relatiebeheer mogelijk te maken;
 • Om (potentiële) klant communicatie en klachten af te handelen;
 • Om KYC (Know-Your-Customer) -processen uit te voeren bij het aanbieden van onze

diensten aan nieuwe klanten;

 • Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen;
 • Om interne verbeteringen aan onze dienstverlening door te voeren, die de klant ten

goede komt;

 • Om je online veilingdiensten aan te bieden, waaronder:
 • Het faciliteren van online veilingen op onze websites en apps;
 • Het registreren en sluiten van veilingbiedingen;
 • Het informeren van deelnemers over een veiling en de voortgang daarvan;
 • Het verstrekken van informatie aan een verkoper en/of klant als onderdeel van een

veiling en/of een derde partij die betrokken is bij het uitvoeren van veilingen;

 • Het opmaken en uitgeven van facturen.
 • Om je (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een database om je

(toekomstige) deelname aan een veiling(en) te faciliteren;

 • Om audits en veiligheidscontroles uit te voeren in relatie met de website;
 • Om je te informeren over functionele wijzigingen aan de websites en/of apps en je

belangrijke informatie te verstrekken over deelname aan een veiling of het gebruik van

veilingdiensten;

 • Om je feedback te vragen op een nieuwe webpagina om de website te optimaliseren;
 • In het geval je onze cookies accepteert: om jouw ervaring op een anonieme manier te

meten om de websites en apps te optimaliseren;

 • In het geval van technische problemen, om deze op te lossen om zo je bod op een kavel

te kunnen traceren en om te voorkomen dat jouw bod verloren gaat als gevolg van een

technisch probleem;

 • Om je de mogelijkheid te bieden goederen op te halen of om de bezorgdienst in staat te

stellen het goed dat je hebt gekocht aan je te verzenden;

 • Om onze administratie te doen en onze belastingverplichtingen na te komen.

 

Indien PRO+ AUCTIONS een ander doel voor ogen heeft om jouw gegevens te gebruiken, zal zij daar uitdrukkelijk toestemming voor verzoeken.

 

Je kan jouw gegeven toestemming ten allen tijde intrekken door contact op te nemen via de DPO.

 

 

5. Gegevens die we automatisch verzamelen.

 

Ongeacht je deelneemt aan een van onze veilingen, verzamelen wij automatisch bepaalde

informatie wanneer je onze websites of andere applicaties en mobiele platforms bezoekt.

Denk hierbij aan je IP-adres of de datum en tijd dat je ingelogd bent geweest op onze

websites en/of apps.

 

 

6.Verwerken van bijzondere gegevens

 

PRO+ AUCTIONS zal geen bijzondere categorieën gegevens van je verzamelen en/of

Verwerken zoals gedefinieerd in de AVG artikel 9.

 

Gevoelige gegevens, zoals kredietwaardigheid, zijn alleen vereist in geval van

bijzondere loten op veilingen, zoals dure goederen en dit vanaf een bieding van € 2.000,00, om te garanderen dat bieders dergelijke loten daadwerkelijk kunnen kopen zodat problemen met de betaling en levering kunnen worden voorkomen.

 

In sommige gevallen werken we ook samen met notarissen, advocaten en curatoren om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor de eigendomsoverdracht.

 

 

7. Hoelang worden jouw gegevens bewaart?

 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de

verwerking. Hierna worden de gegevens verwijderd, zodra ze niet langer nodig zijn, waarbij er

rekening wordt gehouden met de wettelijke bewaarplicht voor gegevens. Hiervoor geldt de

wettelijke grondslag als uitgangspunt en wordt de bewaartermijn afgestemd op de periode

waarin PRO+ AUCTIONS de gegevens nodig heeft om de doelstelling van de verwerking te

bereiken.

 

 

 1. 8. Worden jouw gegevens gedeeld?

 

PRO+ AUCTIONS werkt samen met andere partijen om je diensten te verlenen en zal alleen

informatie doorgeven aan derden die binnen de volgende reikwijdte vallen:

 

 • Gelieerde bedrijven: gelieerde bedrijven die behoren tot PRO+ AUCTIONS en haar

Aanverwante bedrijven, indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden

en de overdracht van gegevens is toegestaan.

 

 • Dienstverleners: wij geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons te

werken. Als PRO+ AUCTIONS gebruikmaakt van de diensten van derden, sluit het overeenkomsten met deze partijen, waaruit voor hen geen onafhankelijke verplichting ontstaat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie (waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) die nodig is om hun werk uit te voeren (bijv. het laten bezorgen van loten). Het is hen echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

 

 • Verkopers: Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze verkopers. Doe

je een aankoop waarbij het lot naar je verzonden wordt, dan zullen wij je naam, adres en

contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) met de verkoper delen, zodat de

verzending kan worden uitgevoerd. Doe je een aankoop waarbij de verkoper de afhaaldag

organiseert, dan zullen wij je naam, adres en telefoonnummer met de verkoper delen, zodat er

contact met je kan worden onderhouden over het gewenste afhaalmoment. Ook kan de

verkoper contact met je opnemen in het geval je nog een openstaande factuur hebt.

 

Tot slot zullen wij je gegevens met de Verkoper delen indien je een klacht hebt over je aankoop en PRO+ AUCTIONS is in het kader van haar bemiddelende rol er niet in geslaagd tot een oplossing te komen. De Verkoper zal dan rechtstreeks contact met je opnemen.

 

 • In alle andere gevallen word je op de hoogte gesteld als jouw persoonlijke gegevens

naar derden moeten worden verzonden en krijg je de mogelijkheid om afzonderlijk hiermee

in te stemmen.

 

 

In alle gevallen waarin persoonsgegevens binnen bovengenoemde context worden

doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij

de gegevens alleen doorgeven in overeenstemming met deze Privacy- en Cookieverklaring

en de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacybescherming.

 

In principe zullen alle gegevens, waar mogelijk, binnen de EU worden verwerkt en zullen deze

niet worden uitgewisseld met partijen buiten de EU. Gegevens mogen alleen door

PRO+ AUCTIONS worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van

gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de geldende wetgeving in dat

land, hetzij via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in het EU-format voor een bindende overeenkomst.

 

 

9. Welke rechten heb je als gebruiker met betrekking tot jouw gegevens?

 

 • Recht op informatie.

Je hebt het recht om te weten hoe wij op een behoorlijke en transparante manier met jouw

persoonsgegevens omgaan en welke rechten je in dat verband kunt uitoefenen. In deze

Privacy- en Cookie Verklaring hebben wij je daarom uitgebreid uitgelegd welke

persoonsgegevens wij van je verzamelen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

 • Recht op inzage.

Je hebt te allen tijde het recht op inzage van jouw persoonsgegevens die wij over je

beschikbaar hebben. Je kan ten allen tijde een verzoek doen bij de DPO. Vermeld hierbij je naam, emailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij je vragen stellen ter verificatie van

jouw identiteit. Verzoeken op inzage in jouw gegevens worden uiterlijk binnen 30 dagen

verwerkt.

 

 • Recht op correctie.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te corrigeren wanneer deze

onjuist of verouderd zijn en/of deze aan te vullen wanneer ze onvolledig zijn. Je kunt dit zelf

doen in jouw account.

 

 • Recht om bezwaar te maken.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens

verwerken. Dit recht geldt voor de persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing,

zoals nieuwsbrieven. Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken

voor gepersonaliseerde e-mails met betrekking tot onze veilingen. Je kunt dit zelf instellen in

jouw account. Bovendien geldt dit recht ook voor andere persoonsgegevens die wij over je

verwerken op basis van onze ‘andere’ gevallen.

 

 • Recht op dataportabiliteit.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, in het kader van de

overeenkomst die je met ons hebt gesloten te ontvangen, zodat je deze persoonsgegevens

kan bewaren in een database van jezelf of een derde partij. Je kan ten allen tijde een verzoek doen bij DPO. Vermeld hierbij je naam, e-mailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij je vragen stellen ter verificatie van jouw identiteit. Je ontvangt een bestand in een machine-leesbaar formaat (CSV of XML) met daarin jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en, jouw biedgegevens en jouw aankoopgeschiedenis.

 

 • Recht op beperking.

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van je gegevens. Dit betekent dat

wij jouw persoonsgegevens mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Dit recht ontstaat

in een aantal gevallen. Wanneer je van mening bent dat hier sprake van is, dan kun je ons dit,

per e-mail kenbaar aan de DPO.

 

 • Recht om vergeten te worden/account verwijderen.

Je hebt in sommige gevallen het recht om vergeten te worden. Je kunt een verzoek doen om

jouw account te laten verwijderen via onze klantenservice of via onze Data Protection Officer.

Wij zullen in dat geval beoordelen of wij jouw gegevens kunnen verwijderen of dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Je kan tevens zelf je account verwijderen of een verzoek via onze DPO indienen om een deel van je gegevens te verwijderen.

 

 • Recht om een klacht in te dienen.

Wanneer je het niet eens bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het

recht om een klacht in te dienen. Heb je een klacht dan lossen wij dit graag eerst met jou op.

Je kunt daarvoor, per e-mail, contact opnemen met onze Data Protection Officer.

 

 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Je het recht om jouw klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens,

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

 • Verzoeken

Indien je jouw beroept op je rechten behandelen wij je verzoek uiterlijk binnen

30 dagen. Indien wij jouw verzoek niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen, dan

zullen wij je binnen 30 dagen van een reactie voorzien met daarin onze onderbouwing voor

het niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen van je verzoek. In dat geval hebben

wij 90 dagen de tijd om je verzoek af te handelen.

 

 

10. Onze Cookies

 

PRO+ AUCTIONS plaatst cookies in je browser wanneer je een van onze websites bezoekt.

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt.

 

Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken.

 

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

 

Daarnaast gebruiken wij ook cookies voor marketingdoeleinden.

De cookies die we gebruiken hebben verschillende vervaltermijnen. Een ‘sessiecookie’

verloopt zodra je je browser afsluit, terwijl een ‘permanente cookie’ voor een langere periode

op je apparaat blijft staan.

 

Een volledig overzicht van de cookies die wij momenteel gebruiken op onze website vind je bij je eerste bezoek aan onze websites in onze cookiebot onderaan de pagina. Hierin kunt je toestemming geven voor het plaatsen van onze cookies. Als je niet wilt dat onze websites en apps cookies op je computer opslaan kunt je onze ‘voorkeuren-,statistieken- en marketing-cookies’ natuurlijk ook weigeren.

 

Daarnaast kun je in onze Cookiebot ook zien welke cookies wij gebruiken.

 

 • Noodzakelijke cookies

Doel

Noodzakelijke cookies, ook wel functionele cookies genoemd, zijn cookies die nodig zijn om

onze websites en apps goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig voor de

prestaties van ons online veilingplatform. Dit omvat cookies zodat je kunt inloggen op onze

websites en apps, maar ook om je biedingen te kunnen verwerken of je favoriete loten te

onthouden. Deze cookies bevatten ook analytische cookies die weinig tot geen invloed

hebben op je privacy. Noodzakelijke cookies zijn vereist en er is geen toestemming vereist

van de gebruiker. Noodzakelijke cookies worden altijd geplaatst.

 

 • Voorkeuren cookies

Doel

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat onze websites en apps informatie kan onthouden die

van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur

of de regio waar je woont. Voorkeuren cookies worden ook gebruikt om je instellingen te

onthouden wanneer je in de toekomst onze websites en apps opnieuw bezoekt. Dit resulteert

in snellere en gemakkelijkere toegang, omdat je bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft in te loggen.

Voorkeuren cookies helpen je ook om loten te selecteren en deze bij je favorieten op te

slaan, zodat je later terug kunt komen om ze te bekijken en je in een later stadium kunt

beslissen om er in de veiling op te bieden. Voorkeuren cookies maken het ook mogelijk om je

te informeren wanneer een andere gebruiker een hoger bod dan jij heeft geplaatst.

 

 • Statistieken cookies (analytics)

Doel

Statistieken cookies helpen ons om inzicht te krijgen in het gebruik van ons veilingplatform

en hoe we deze kunnen blijven verbeteren, door anoniem gegevens te verzamelen en te

rapporteren.

 • Marketing cookies (tracking)

Doel

Wij maken gebruik van Marketingcookies om bezoekers te volgen wanneer ze onze websites

en apps gebruiken. Het doel van Marketingcookies is om advertenties weer te geven die

relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor

uitgevers en externe adverteerders. Deze cookies worden ook wel ‘tracking-cookies’

genoemd. Met tracking-cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan het IP-adres.

 

 • Cookies accepteren

Voor een zo optimaal mogelijk gebruik van onze websites en apps is het nodig dat je onze

cookies accepteert. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt krijg je onze

cookiebot te zien. Hiermee kun je eenvoudig onze cookies accepteren. Je kunt zelf aangeven

voor welke categorie cookies je wel of geen toestemming geeft.

We onthouden je login-gegeven en we gebruiken cookies van derden

om je interesses te onthouden. Zo laten wij en derde partijen je advertenties zien die zijn

gebaseerd op jouw voorkeuren.

 

 

 • Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt de instellingen van je webbrowser zo wijzigen dat de webbrowser alle cookies

blokkeert of alleen die van externe providers. In je webbrowserinstellingen kun je ook

cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er wel rekening mee deze instellingen

afzonderlijk moeten worden gewijzigd in elke webbrowser en computer die je gebruikt.

Indien je onze cookies blokkeert dan kan PRO+ AUCTIONS een optimale werking van haar

websites en apps niet garanderen.

 

15. Hyperlinks

 

 • derden

De website van PRO+ AUCTIONS kan hyperlinks bevatten naar andere websites en

naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van PRO+ AUCTIONS. PRO+ AUCTIONS

aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de

inhoud van deze websites en/of apps.

 

 • Sociale media

Deze website maakt gebruik van 'sociale-mediaknoppen' zodat de gebruikers al ons nieuws kunnen volgen op deze netwerken, webpagina's of bepaalde inhouden kunnen delen of als favoriet kunnen opslaan. Dit zijn knoppen voor sociale-mediawebsites van derden. Deze websites kunnen informatie opslaan over jouw bezigheden op internet, dus ook jouw bezigheden op deze website.

 

Lees de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites goed door zodat je precies weet hoe zij gebruikmaken van uw gegevens en hoe je jou eventueel kunt afmelden of dergelijke gegevens kunt verwijderen.

 

16. Beveiliging

 

PRO+ AUCTIONS verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om uw persoonsgegevens te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

 

Hoewel wij de nodige beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen kan bij een transfer van data (via internet of e-mail) niet worden uitgesloten dat er zich een incident voordoet.

 

17. Slotbepalingen

PRO+ AUCTIONS behoudt het recht om de inhoud van deze verklaring te wijzigen zonder dat de

Bezoeker of gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de

website is daarvoor afdoende. De meest recente versie van deze Privacy Verklaring kun je

raadplegen op onze websites. Controleer dit elke keer dat je de website bezoekt om op de hoogte te

blijven.

 

Als je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, onze website, je registratiegegevens, of als je deze gegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met:

 

Data Protection Officer:

De heer Luc DIDDEN

3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 203

info@proauctions.be

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, ook bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), alsook enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.