Disclaimer

1. Eigendom

 

Deze website is eigendom van PRO+ AUCTIONS BV. PRO+ AUCTIONS BV is een vennootschap naar Belgisch recht. De ‘URL’ van haar website is ‘https://pro-auctions.be/nl’.

De gegevens van PRO+ AUCTIONS BV zijn:

  • Rijksweg 203, Dilsen-Stokkem 3650
  • RPR TONGEREN
  • 0800.537.238 + BE800.537.238
  • info@proauctions.be

 

2. Beheer en bevoegdheid

 

Deze site en zijn inhoud zijn onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Tenzij anders vermeld, is de eigenaar of beheerder van deze site de houder van de desbetreffende rechten.

 

 

3. Gebruik diensten en website PRO+ AUCTIONS BV

 

Het gebruik van de diensten en website van PRO+ AUCTIONS is onderworpen aan aanvaarding van:

 

  • Het privacybeleid en het cookiebeleid;
  • De algemene en specifieke voorwaarden;
  • De registratie- en gebruiksvoorwaarden;
  • Huidige wettelijke vermeldingen.

 

Het bestaan ervan wordt vermeld via een link die toegankelijk is bij het openen van de huidige site en in de voettekst ervan. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben gelezen en aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.

Voor specifieke onderdelen, functies of diensten van deze website kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden, die de algemene voorwaarden aanvullen of ervan afwijken. In dergelijke gevallen wordt de bezoeker gewaarschuwd voor deze specifieke voorwaarden alvorens hij toegang krijgt tot deze onderdelen of gebruikmaakt van deze functies of diensten.

 

 

4. Recht van reproductie

 

Het logo en het merk van PRO+ AUCTIONS BV zijn geregistreerd. Elke reproductie van het logo en elke weergave, reproductie en/of exploitatie van het merk zijn ten strengste verboden.

 

De iconografische en fotografische voorstellingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van deze website te gebruiken in een strikt persoonlijke context. Elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden.

 

De afbeeldingen op de website zijn eigendom van PRO+ AUCTIONS BV, behalve indien dit expliciet wordt meegedeeld.

 

 

5. Portretrecht en recht op privacy

 

Elke persoon die op een op deze website getoonde afbeelding verschijnt en die niet heeft ingestemd met het nemen van deze afbeelding of het gebruik ervan in het kader van deze website, kan een verzoek indienen om deze afbeelding te verwijderen, waarbij hij zich beroept op het portretrecht of het recht op privacy.

 

Het verzoek moet worden gericht aan de eigenaar van deze website en zal worden behandeld in overeenstemming met het ingeroepen recht. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om het gezicht en elk ander element dat de identificatie van de persoon mogelijk maakt, te vervagen in plaats van de afbeelding te verwijderen.

 

6. Aansprakelijkheid

 

De eigenaar en beheerder van deze website stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website zo relevant, nauwkeurig en actueel mogelijk is en dat er geen schade kan worden toegebracht aan bezoekers als gevolg van het bezoeken en gebruiken van deze website.

 

Het hostbedrijf van deze website doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat deze site te allen tijde kan worden bezocht en gebruikt. Het kondigt vooraf onderbrekingen wegens gepland onderhoud aan. Verdere onderbrekingen zijn niet uit te sluiten, ongeacht de oorzaak ervan. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze website op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook.

 

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het bezoek en het gebruik van deze website de bezoeker geen schade van welke aard dan ook toebrengen en dat de bezoeker er bijgevolg geen schade van ondervindt. De mogelijkheid van enige schade kan echter niet worden uitgesloten. De schade geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, tenzij zij wordt opgelegd door een rechterlijke beslissing.